İcra Portalı
ANASAYFAHESABIMABONELİK PAKETLERİİCRA PORT NEDİR?KANUNLARİLETİŞİM
 
 
 
Kategoriler
İhale Arama
Tür :
Cinsi :
Şehir :
İlçe :
1.Tarih :
2.Tarih :
Fiyat :
TL ile
TL arasında
 
Anasayfa/Gayrimenkul İhaleleri/ Mesken

İzmir Menemen İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev 

Şehir :İzmir
İlçe :Menemen
Kurum :MENEMEN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No :2011/1548 Tal
Cinsi :Mesken
Açıklama :İzmir Menemen İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri :89.845,00 TL
1. Satış Fiyatı (%40 indirimli) :53.907,00 TL   Tarih : 15.06.2012 Saat: 10:00
2. Satış Fiyatı (%60 indirimli) :35.938,00 TL   Tarih : 25.06.2012 Saat: 10:00
Detaylar :
İzmir Menemen İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Resimi büyütmek için tıklayınız...
İlan Metni :   
T.C. MENEMEN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLANI 2011/1548 Tal. Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosyasına borcundan dolayı aşağıda tapu kaydı, cinsi ve kıymeti yazılı bulunan taşınmaz açık artırma sureti ile satışa çıkartılmıştır. Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler için de iş bu satış ilanının tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur. SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, KIYMETİ VE EVSAFI: TAPU KAYDI : İzmir ili, Menemen ilçesi, Camikebir mahallesi, 2 cilt, 161 sayfa, 14 ada, 14 parselde kain 142,16 m2 alanlı kargir depo vasıflı taşınmazın tamamı. Taşınmazın tapu kaydında Menemen Belediyesine ait 07.08.1980 tarih 2060 yevmiyeli "6785 sayılı yasanının 11 maddesine istimdan muvakkat şerhi" yer almaktadır. İMAR DURUMU : Satışa konu taşınmaz uygulama imar planının 1/1000 ölçekli paftasında ilkokul alanında kalmaktadır. TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmazın adresi "camikebir mahallesi Ziya Gökalp caddesi No:73 Menemen-İZMIR"dir. Satışa konu taşınmaz tapu kaydında depo olarak gözükmesine rağmen üzerinde 2 katlı kargir bina mevcuttur. Taşınmazın zemin katı 3 adet dükkandan l.katı ise 1 adet meskenden ibarettir. Yapının oturum alanı 142,16 m2 toplam inşaat alanı 284,32 m2 olarak hesaplanmıştır.Dükkanlar marangoz imalathanesi olarak faaliyet göstermekte olup 1 dükkan bağımsız diğer 2 dükkan ise aradan bir geçiş ile birbirine bağlıdır. Zemin kaplamaları şap olup duvarları sıvalı ve badanalıdır. 1 .kata bağımsız bir merdivenle çıkılmakta olup mesken olarak kullanılmaktadır. Mesken 4 oda + salon + mutfak + banyo + wc + balkon mahallerinden ibarettir. 3 odası ahşap rabıta diğer yerler seramik kaplıdır. Tüm doğramalar ahşap tek camlıdır. Mutfak altı ve üst dolabı mevcut olup tezgah üzeri mermerdir. Duvarlar plastik boyalıdır. Taşınmaz zemin katları marangoz atölyesi, 1. kat ise mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz belediye hizmetlerinden yararlanmakta, ulaşım sorunu olmayan bir mevkidedir. Yapının sınıfı III A. Yapım yılı, mevcut durumu, genel özellikleri dikkate alındığında yıpranma oranı %50, günün rayiçlerine göre arsa değerinin ise 150TL/m2 olabileceği belirlenmiştir. Bu durumda satışa konu taşınmazın tam payının değeri arsa değeri : 21.324-TL; 2 katlı bina değeri:68.521-TL Toplam : 89.845-TL MUHAMMEN BEDELİ : 89.845,00-TL. (seksendokuzbinsekizyüzkırkbeşTürklirası) (Menemen icra Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 2011/120E.-2012/8 K. Sayılı 16.02.2012 tarihli ilamı ile kesin olarak belirlenmiştir) SATIŞ ŞARTLARI: 1- Taşınmazın satışı 15/06/2012 Cuma günü, saat :10:00'dan 10:10'a kadar, Menemen Adliyesi, Menemen İcra Müdürlüğü adresinde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile taşınmaz, Menemen Adliyesi, Menemen icra Müdürlüğü adresinde 25/06/2012 Pazartesi günü saat: 10:00'den 10:10'a kadar, açık artırma sureti ile ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetinin %20'si nispetindeki nakit pey akçesini veya bu miktar kadar bir bankanın kesin ve süresiz (dosya numarası belirtilerek) teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Resmi ihale, damga pulu, ihale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve masrafları ile taşınmazların teslim masrafları alıcıya aittir. Taşınmazların aynından doğan birikmiş vergi borçları, satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları ile tellaliye resmi satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmazlar üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dahil olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya IIK 130.maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. 5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müdettinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak, kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada teklifin IIK 129.maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedeli yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için müdürlüğümüzde açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gömüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi isteyenlerin 2011/1548 Tal. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze bildirmeleri ilan olunur. 18.04.2012 (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. B.26043 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de
facebook'ta paylaşgoogle favorilerime ekletwitter'da paylaşfriendfeed'de paylaşmyspace'te paylaşDigg'e ekleDelicious'a ekleStumbleupon'da paylaşreddit'e ekle
 
Anasayfa|Hesabım|Kanunlar|icra Port Nedir?|İletişim

icralık | icralık araçlar | icralık satılık arabalar | icralık araba | icralık daireler | icralık oto | icralık otomobil | icra | icra sorgulama | icra dosyasıicra ihale
hacizli | hacizli otomobil | hacizli araç sorgulama | hacizli araç satışı | hacizli araç istanbul | hacizli satılık araçlar | hacizli araba satışı | hacizli satılık evler
icradan | icradan ihaleler | icradan satılık | icradan satılık araçlar | icradan satılık arabalar | icradan satış | icradan satılık evler | icradan araba almak | icradan araba
icra bülteni| icra ihaleleri | icratürk | icralık arabalar | icralık mallar | icralık evler | hacizli araçlar| hacizli arabalar | hacizli evler